57

58

Katowice ul. Roździeńskiego – działka inwestycyjna

Nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Roździeńskiego i sprzedaż na rzecz Skanska S.A.

Oznaczenie działki:

39/1, 40/4, 42/16, 54, 55/2, 58/1, 37/11, 56/1, 48/1, 92/3, 99/3, 108/1, 211/5, 120/3, KW nr KA1K/00033890/7.

Powierzchnia działki: 1,6969 ha

Opis:

nieruchomość jest niezabudowana, przeznaczona w większości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Katowice, na cele usług i wielopoziomowych zespołów parkingowo garażowych oraz magazynów. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostało sprzedane w marcu 2007 r. na rzecz Skanska Property S.A. Nieruchomość, stanowiąca teren położony przy głównej drodze dojazdowej do stolicy Metropolii Górnośląskiej, jest przeznaczona pod wielko-powierzchniową inwestycję biurową o podwyższonym standardzie. Obecnie oczekiwane jest podjęcie inwestycji.